news menu leftnews menu right
Успех PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 29 September 2015 09:30

„Успех” за успеха

или

как проект „ Да направим училището привлекателно за младите хора” превръща времето за организиран отдих на учениците от НУ „ Св.Климент Охридски” гр.Чирпан  в мигове на удоволствие

Да направим училището привлекателно за младите хора
Да направим училището привлекателно за младите хора
Да направим училището привлекателно за младите хора
Да направим училището привлекателно за младите хора
Да направим училището привлекателно за младите хора
bwd 1/4 start stop 
fwd

Приключва третата година от дейностите по проекта в НУ „ Св.Климент Охридски”.

Организирани в седем извънкласни форми, децата от началното училище осмисляха свободното си време под вещото ръководство на специалисти от училището и развиваха творческите си способности в извънкласните форми за здравословен начин на живот, театрални умения, журналистически опити, евристично мислене, танци, гражданско образование и изследване на традициите и обичаите в родното селище.

Целите на проекта са изпълнени най- вече в частта: повишаване на  мотивацията на децата  за участие в образователно-възпитателния процес;  формиране на   осъзнат стремеж  към активно участие при реализиране на процеса  на  развитие и разгръщане на личностния потенциал, съобразно  интереси и потребности на всеки ученик; изграждане на  атмосфера на взимно съдействие между училището, като институция, предлагаща форми за допълнително изграждане на способности и компетентности у учениците, и общността на родителите, като възпитаваща и подкрепаща среда.

И не е само това. При анкетирането на учениците за верифициране на заложените цели, множеството от отговорите съдържаха изявено желание проектът да продължи, а децата да имат възможност за участие в не само една форма за извънкласна дейност.

И проектът продължава.  С решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, взето на 14.05.2014 г., се удължава срокът на изпълнение на проект УСПЕХ и за следваща учебна 2014/2015 година. Наесен училището ще предложи на своите ученици още и повече извънкласни и извънучилищни форми за работа и възможности за откриване на най- съкровенното, което   движи и направлява радвитието на всеки ученик- откриването на личния ЕЛЕМЕНТ. Както казва сър Кен Робинсън (един от най- признатите съвременни специалисти в областта на науката и когнитивните теории, получил рицарско звание за приноса си към образованието през 2013 г. в Англия): Елементът е това, което ни отличава, което съдържа природните  и личностните  ни способности и позволява да се разгърне личността и да израстне. Образование, креативност и усилие- това са основните акценти на всяка стратегия за личностно развитие. Такива са и приоритетите на проект „ Успех”.

successsuccesssuccesssuccess

Last Updated on Tuesday, 29 September 2015 09:52
 


Powered by Joomla!. Designed by: Dandelion WordPress Template  Valid XHTML and CSS.