Достъп до обществена информация Print
Written by Administrator   
Wednesday, 05 December 2018 07:16

Достъп до обществена информация

1. Годишен отчет - ЗДОИ (2018)
2. Административна информация
3. Вътрешни правила за достъп до обществена информация
4. Заявление за достъп до информация
5. Искане за повторно ползване на информация
6. Протокол за предоставяне на достъп до информация
7. Протокол за устно заявление
8. Решение за предоставяне на достъп до информация

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 10:22