Начало

РЕКЛАМА

Banner
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО PDF Print E-mail
Валя Костадинова   
Monday, 25 June 2012 09:39

 

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТОУчениците от 6-ти клас учат усилено
01/17 start stop 
bwd fwd

”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в ПИГ-начална степен и среден курс е един от проектите, който се реализира в нашето училище.

Проектът стартира през втория учебен срок на 2012 година. Бяха сформирани 9 ПИГ в начална степен и  четири такива в среден курс –две при V клас и по една от VІ и VІІ клас.

Основните цели на проекта са:

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и създаване на условия за успешно усвояване на учебния материал.

2. Насърчаване развитието на творческите способности на учениците и изграждане на умения за живот, необходими в съвременното общество.

3. Създаване на възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.

4. Подобряване на материалната база и осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

5. Повишаване на мотивацията на учениците и учителите от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Целодневната организация на учебния процес има особена специфика на мотивиране, провеждане и отчитане на резултатите. Възпитателят и учениците са заедно не само по време на самоподготовката, която се провежда в рамките на два учебни часа, а и през останалото време, предназначено за отдих и дейности по интереси.

По време на отдиха учениците имат възможност да се разтоварят от умствено напрежение. Индивидуалните и групови занимания водят до формирането на отговорно поведение, установяване на емоционални контакти, за формиране на социална зрелост. Едновременно с това те, чрез събеседванията, получават необходимата нагласа за самоподготовката.

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение. Тя не само допринася за правилното усвояване на учебното съдържание, но и съдейства за формиране на самостоятелни навици и развиване на умения. Тя създава възможности за конструктивно съревнование чрез стимулиране на любознателността и стремежа към изява у учениците.

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да допринесат по непринуден начин за формиране на хармонична детска личност. Затова се разглеждат различни теми от областта на науката и изкуството, преплетени с образователни и развиващи игри и различни спортни дейности.

Първите положителни резултати от работата на екипа от преподаватели и възпитатели в целодневната организация на учебния процес вече са налице: подобрена успеваемост, добър психо-социален климат и толерантни отношения между деца от различни социални, културни и етнически общности. Работи се последователно по отношение на насърчаване на творческото начало у всяко дете и подобряване на материално-техническата база с цел постигане на адекватна образователна среда.

 

 

 

Last Updated on Monday, 25 June 2012 09:47
 

Търсене в сайтаАрхив

Най-четеното

Посетители

tumblr site counter
Посещения/Статистики

Първолачета

IPv6 Certification Badge for chvdr

Секции


Powered by SOU P.K. Iavorov - Chirpan. All Rights reserved. 2011-2013 Copyright, (c). http://support.chirpan.info. Designed by: Joomla themes prado Valid XHTML and CSS.